Erzurum Genel Bilgiler

Erzurum Kalesi- Fatih Özdemir

TARİHİ: Kuruluş tarihi M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzanan Erzurum belli başlı medeniyetlerle olan ilişkisine göre çeşitli isimler almıştır:

1) Karanitis/ Karanitide/ Garin/ Karin (Yunan, Bizans, Roma kaynaklarında, Ermeni ve Gürcü tarihlerinde)

2) Theodosiopolis (Bizans Dönemi

3) Kali- Kala (İslam kaynaklarında)

4) Arzan/Arzen/Artze (Şimdiki Aziziye/Karaz köyü civarında, Selçuklu fethi döneminde)

5) Erzen-i Rum/ Erzurum (Selçuklu, İlhanlı, Akkoyunlu, Osmanlı dönemlerinde)

Kanuni Sultan Süleyman emri ile Trabzon, Kars, Batum ve hatta kısa bir dönem Ahıskayı bile sancağı olarak yöneten Erzurum, Beylerbeylik merkezi yapılmıştır.

Abaza Mehmet Paşa önderliğinde Yeniçeri zulmüne başkaldırının merkezi haline gelmiş ve bu çerçevede Celali isyanlarının merkezi olmuştur. Özellikle II. Osman’ın Yeniçerilerce katledilişinin hesabını sorma hareketi olarak Erzurum ve Ahıska’daki tüm Yeniçeriler Abaza Mehmet Paşa tarafından öldürtülmüştür.

I.Dünya Savaşı sırasında Ruslar tarafından işgal edilen Erzurum, 12 Mart 1918′de Kazım Karabekir Komutasındaki Türk Ordusu tarafından işgalden kurtarılmıştır.
28 Ocak 1920 de son Osmanlı Mebusan Meclis’inde Misak-ı Milli adıyla kabul edilip 17 şubat 1920 ‘de bütün dünyaya ilan edilen programın esasları 23 Temmuz 1919 tarihli Erzurum Kongresinde belirlenmiştir.
COĞRAFİ YAPISI: Erzurum arazi büyüklüğünde Türkiye’nin 4. büyük ili olup, 1.890 metre rakımla Türkiye’nin en yüksek şehridir.